Over de restauratie

Onderhorst maakte tenminste zestien kabinetorgels. Daarvan gingen er acht verloren. Ook een deel van de nog bestaande instrumenten heeft de duur der eeuwen niet gaaf overleefd. Dit orgel uit 1762 is, mede door de grote zorg van de vroegere bezitters, in nagenoeg originele staat in 2004 in ons bezit gekomen. Het werd niet eerder gerestaureerd.

Het restauratiewerk is uitgevoerd door de firma Flentrop Orgelbouw bv. te Zaandam. De heer Jan Jongepier uit Leeuwarden was onze adviseur. Het kabinetorgel heeft de status van Rijksmonument.

Voor meer informatie kunt u mailen naar wouter.hol40@gmail.com